Isten hozta a Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia honlapján

Welcome to Gyimesbükk Roman Catholic presbytery website

 MISERENDSZENTMISÉK SORRENDJE JÚNIUS 26 – JÚLIUS 31. KÖZÖT


 

Évközi 13. vasárnap

26.

Bálv. 8.30. Bilibók Annáért és Jánosért v. Ferenc 

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

Hétfő

27.

B. r. 7.00. 1. Csillag Éva, László, Péter, Pál v. Kilós 

                 2. Kánya Péterért v. özvegye  

Kedd

28.

Diakónusszentelés Gyulafehérváron de. 10.00. kezdettel

B. r. 7.00. 1. Kulcsár Péter és fia Tiborért v. özvegye   

                 2. Hajnal István, Katalin, Dezső, Imre, Elemér v. Imre

Szerda

29.

SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLFEJEDELMEK

Bükki kápolna búcsú ünnepe de. 11.00. kezdettel

XVI. Benedek pápa papságának 60. évfordulója

Gyimes: 18.00.

Csütörtök

30.

Gy. 18.00. 1. Tankó Péter, Mária, Antal Péter, Aranka, Tankó István v. Viktória

                  2. Karácsony Péter, Mária és a család elhunytjaiért v. családja  

Péntek

1.

Jézus Szent Szíve ünnepe – hálaadás a kilenced befejezéséért

Gyimesbükk fogadalmi napja - Szentmise a Rákóczi kőnél

Bükk: 7.00. – Szentségimádás, gyónás – 8.00. szentmise

Madéfalva búcsú 11.00. kezdettel

Gyimes du. 16.00. – keresztúti ájtatosság, rózsafüzér  

                    17.00. – szentmise – Te Deum a templomban

Szombat

2.

Sarlós Boldogasszony, Mária Szent Szíve ünnepe – Első szombat

B. 6.00. 1. Galaczi Piroskáért évf. v. szülei

Gy. 7.00. 1. Simon Péter, Zoltán, István, András, Erzsébet

                2. Dénes Máriáért hathetes v. családja

Kontumác du. 17.00. szentmise – szegedi énekkar fellépésével

Gyimes 19.00. Esküvő 

Évközi 14. vasárnap

3.

Első vasárnap – Szentségimádás az esti szentmiséig

Bálv. 8.30. Bilibók Annáért és a nagyszülőkért v. Illés   

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

 

 

Hétfő

4.

B. r. 7.00. 1. Hajnal István hathetes, és Károlyért v. családja  

                 2. Tankó Istvánért, fia Béláért v. özvegye   

Kedd

5.

B. r. 7.00. 1. Virág Illésért, Ágnesért, v. Ilonka    

                 2. Karácsony Ilonáért hathetes v. családja 

Szerda

6.

 

Csütörtök

7.

Gy. 18.00. 1. Járka Ágostonért hathónapos v. özvegye 

                  2. Antal Fülöpért évf. v. családja   

Péntek

8.

Gy. 18.00. 1. Gergely Péterért évf., Antalért, Máriáért v. családja

 

Szombat

9.

Gy. 7.00. 1. Antal Vilmosért, Gergely Károlyért, Erzsébetért v. özvegye                

 

Évközi 15. vasárnap

10.

Bálv. 8.30. Szőcs Péterért és a család halottaiért v. özvegye   

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

 

 

Hétfő

11.

B. r. 7.00. 1. Ardeleán Mária 6 hetes, Gergely, András, Mária v. lánya Anna   

 

Kedd

12.

B. r. 7.00. 1. Karácsony András, Erzsébetért v. fia András  

                 2. Szőcs Pál, Virág, Mülle Lajos és felesége v. leánya          

Szerda

13.

+György Lajos plébános 1969. 

Csütörtök

14.

Gy. 18.00. 1. Tankó Andrásért évf. v. családja 

                  2. Bilibók Mária féléves v. családja                

Péntek

15.

Barátosban házszentelés és búcsúra való előkészület

 

Szombat

16.

Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepe

Búcsús szentmise de. 11.00. kezdettel a barátosi kápolnánál

Évközi 16. vasárnap

17.

Bálv. 8.30. Galaczi Jánosért v. lánya Anna

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

 

 

Hétfő

18.

B. r. 7.00. 1. Tatár Géza, Mária, és a család halottaiért v. lánya    

 

Kedd

19.

B. r. 7.00. 1. Szőcs Géza, Irén v. családja

                 2. Ardelean Imre, Ilona, Katalin, Anna v. családja                  

Szerda

20.

Szent Illés napja – Szentmise Tarhavason

Csütörtök

21.

Gy. 18.00. 1. Deák Péter, Ilona, Valéria v. Imre   

                  2. Bilibók Mária évf. v fia Péter                

Péntek

22.

Szent Mária Magdolna – búcsú Gyimesközéplokon

Gy. r. 7.00. 1. Karácsony Géza, Fülöp, Mária, György, Mária v. özvegye

Szombat

23.

+Simon Jakab plébános 2009

Gy. 7.00. 1. Simon Virág a család élő és elhunyt tagjaiért

                2. Simon Jakabért évf. v. Virág

18.00. –Keresztelése

19.00. – Esküvő

Évközi 17. vasárnap

24.

Bálv. 8.30. Bilibók Annáért évf. v. Ferenc

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

Gyimesben a 12.00. szentmise után autó, járművek megszentelése

 

 

Hétfő

25.

B. r. 7.00. 1. Tankó Lukács Károly, Anna, Ráduly György, Margit v. hozzát.

                 2. Karácsony Imre évf. v. családja

Kedd

26.

B. r. 7.00. 1. Simon Jakab, László Sándor, és az egyházközség elhunyt lelkipásztoraiért v. Hideg Dezső                  

Szerda

27.

 

Csütörtök

28.

Gy. 18.00. 1. Deák Péter (Csorba), felesége Ilona Valériáért v. Anna

                  2. Gergely Viktória, György, Jenő, Valéria v. Mária               

Péntek

29.

Gy. 7.00. 1. Biró András, Anna, Károly, Anna v. István

                2. Sárig Gáspár, Ilona v. Mihály

Szombat

30.

+László Sándor plébános 2001

Gy. 7.00. 1. Simon Jánosért évf. v. Virág

                2. Biró Ilonáért hathetes v. családja

Évközi 18. vasárnap

31.

40 éves kortárstalálkozó Gyimesben

Bálv. 8.30.

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

Tarhavas: 16.00. Bilibók Éváért hathetes v. családja

 

Évközi 13. vasárnap

26.

Bálv. 8.30. Bilibók Annáért és Jánosért v. Ferenc 

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

Hétfő

27.

B. r. 7.00. 1. Csillag Éva, László, Péter, Pál v. Kilós 

                 2. Kánya Péterért v. özvegye  

Kedd

28.

Diakónusszentelés Gyulafehérváron de. 10.00. kezdettel

B. r. 7.00. 1. Kulcsár Péter és fia Tiborért v. özvegye   

                 2. Hajnal István, Katalin, Dezső, Imre, Elemér v. Imre

Szerda

29.

SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLFEJEDELMEK

Bükki kápolna búcsú ünnepe de. 11.00. kezdettel

XVI. Benedek pápa papságának 60. évfordulója

Gyimes: 18.00.

Csütörtök

30.

Gy. 18.00. 1. Tankó Péter, Mária, Antal Péter, Aranka, Tankó István v. Viktória

                  2. Karácsony Péter, Mária és a család elhunytjaiért v. családja  

Péntek

1.

Jézus Szent Szíve ünnepe – hálaadás a kilenced befejezéséért

Gyimesbükk fogadalmi napja - Szentmise a Rákóczi kőnél

Bükk: 7.00. – Szentségimádás, gyónás – 8.00. szentmise

Madéfalva búcsú 11.00. kezdettel

Gyimes du. 16.00. – keresztúti ájtatosság, rózsafüzér  

                    17.00. – szentmise – Te Deum a templomban

Szombat

2.

Sarlós Boldogasszony, Mária Szent Szíve ünnepe – Első szombat

B. 6.00. 1. Galaczi Piroskáért évf. v. szülei

Gy. 7.00. 1. Simon Péter, Zoltán, István, András, Erzsébet

                2. Dénes Máriáért hathetes v. családja

Kontumác du. 17.00. szentmise – szegedi énekkar fellépésével

Gyimes 19.00. Esküvő 

Évközi 14. vasárnap

3.

Első vasárnap – Szentségimádás az esti szentmiséig

Bálv. 8.30. Bilibók Annáért és a nagyszülőkért v. Illés   

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

 

 

Hétfő

4.

B. r. 7.00. 1. Hajnal István hathetes, és Károlyért v. családja  

                 2. Tankó Istvánért, fia Béláért v. özvegye   

Kedd

5.

B. r. 7.00. 1. Virág Illésért, Ágnesért, v. Ilonka    

                 2. Karácsony Ilonáért hathetes v. családja 

Szerda

6.

 

Csütörtök

7.

Gy. 18.00. 1. Járka Ágostonért hathónapos v. özvegye 

                  2. Antal Fülöpért évf. v. családja   

Péntek

8.

Gy. 18.00. 1. Gergely Péterért évf., Antalért, Máriáért v. családja

 

Szombat

9.

Gy. 7.00. 1. Antal Vilmosért, Gergely Károlyért, Erzsébetért v. özvegye                

 

Évközi 15. vasárnap

10.

Bálv. 8.30. Szőcs Péterért és a család halottaiért v. özvegye   

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

 

 

Hétfő

11.

B. r. 7.00. 1. Ardeleán Mária 6 hetes, Gergely, András, Mária v. lánya Anna   

 

Kedd

12.

B. r. 7.00. 1. Karácsony András, Erzsébetért v. fia András  

                 2. Szőcs Pál, Virág, Mülle Lajos és felesége v. leánya          

Szerda

13.

+György Lajos plébános 1969. 

Csütörtök

14.

Gy. 18.00. 1. Tankó Andrásért évf. v. családja 

                  2. Bilibók Mária féléves v. családja                

Péntek

15.

Barátosban házszentelés és búcsúra való előkészület

 

Szombat

16.

Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepe

Búcsús szentmise de. 11.00. kezdettel a barátosi kápolnánál

Évközi 16. vasárnap

17.

Bálv. 8.30. Galaczi Jánosért v. lánya Anna

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

 

 

Hétfő

18.

B. r. 7.00. 1. Tatár Géza, Mária, és a család halottaiért v. lánya    

 

Kedd

19.

B. r. 7.00. 1. Szőcs Géza, Irén v. családja

                 2. Ardelean Imre, Ilona, Katalin, Anna v. családja                  

Szerda

20.

Szent Illés napja – Szentmise Tarhavason

Csütörtök

21.

Gy. 18.00. 1. Deák Péter, Ilona, Valéria v. Imre   

                  2. Bilibók Mária évf. v fia Péter                

Péntek

22.

Szent Mária Magdolna – búcsú Gyimesközéplokon

Gy. r. 7.00. 1. Karácsony Géza, Fülöp, Mária, György, Mária v. özvegye

Szombat

23.

+Simon Jakab plébános 2009

Gy. 7.00. 1. Simon Virág a család élő és elhunyt tagjaiért

                2. Simon Jakabért évf. v. Virág

18.00. –Keresztelése

19.00. – Esküvő

Évközi 17. vasárnap

24.

Bálv. 8.30. Bilibók Annáért évf. v. Ferenc

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

Gyimesben a 12.00. szentmise után autó, járművek megszentelése

 

 

Hétfő

25.

B. r. 7.00. 1. Tankó Lukács Károly, Anna, Ráduly György, Margit v. hozzát.

                 2. Karácsony Imre évf. v. családja

Kedd

26.

B. r. 7.00. 1. Simon Jakab, László Sándor, és az egyházközség elhunyt lelkipásztoraiért v. Hideg Dezső                  

Szerda

27.

 

Csütörtök

28.

Gy. 18.00. 1. Deák Péter (Csorba), felesége Ilona Valériáért v. Anna

                  2. Gergely Viktória, György, Jenő, Valéria v. Mária               

Péntek

29.

Gy. 7.00. 1. Biró András, Anna, Károly, Anna v. István

                2. Sárig Gáspár, Ilona v. Mihály

Szombat

30.

+László Sándor plébános 2001

Gy. 7.00. 1. Simon Jánosért évf. v. Virág

                2. Biró Ilonáért hathetes v. családja

Évközi 18. vasárnap

31.

40 éves kortárstalálkozó Gyimesben

Bálv. 8.30.

Bükk: 10.00.; Gyimes 12.00. és 18.00.

Tarhavas: 16.00. Bilibók Éváért hathetes v. családja


Easy Free Borders from TagBot Borders


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 18
Heti: 215
Havi: 613
Össz.: 484 547

Látogatottság növelés
Oldal: Miserend
Isten hozta a Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia honlapján - © 2008 - 2024 - gyimesiplebania.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »