Isten hozta a Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia honlapján

Welcome to Gyimesbükk Roman Catholic presbytery website


                                       


Zarándoklat Medugorjeba

SZEPTEMBER 30 – OKTÓBER 5. KÖZÖTT

 

PROGRAMELŐZETES

 

SZEPT. 30. – CSÜTÖRTÖK

·         7.00. – indul az autóbusz Gyergyószentmiklósról, Csíkszereda – Szeged, Sarajevo – Mostar Medugorje útvonalon

 

OKTÓBER 1. – PÉNTEK

·         érkezés a reggeli órákban a PORTA panzióba, szállásfoglalás

·         városnézés csoportosan

·         szentmise

·         ismerkedés a településsel

·         elmélkedés a KÉK keresztnél

·         17.00. estebéd

·         szabadprogram, szállás a panzióban

 

OKTÓBER 2. – SZOMBAT

·         reggeli

·         találkozás a látnokokkal

·         ismerkedés a Coenaculum közösséggel

·         Rózsafüzér a jelenés hegyén

·         17.00. estebéd, szabadprogram, szállás a panzióba

 

OKTÓBER 3. – VASÁRNAP

·         reggeli

·         egésznapos kirándulás Horvátországba (Dubrovnik Óvárosi séta – Adriai tengerpart)

·         17.00. estebéd, szabadprogram, szállás a panzióban

 

OKTÓBER 4. – HÉTFŐ

·         reggeli

·         Keresztút gyalogosan a Krizevacon

·         szentmise, ajándéktárgyak szentelése

·         hazaindulás a délutáni órákban

 

OKTÓBER 5. – KEDD

·         hazaérkezés a délutáni órákban

 

A kirándulás ára 185 Euro/fő; magyar idegenvezető biztosítva; Útlevél szükséges és kötelező utasbiztosítás!!!!!

 

Érdeklődni a : 0742.629.989. vagy a 0746.229.714. telefonszámokon lehet.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ZARÁNDOKOT 


Gyulafehérvári Főegyházmegye

CSALÁD-MUNKACSOPORTJA

szeretettel meghívja Önt

CSALÁD:

EGYSÉG, TÖBBSÉG, KÖZÖSSÉG 

 c. konferenciára 

2010 szeptember 24 - 26 között

a Marosvásárhelyi Deus Providebit

Tanulmányi Házba.

2010/2011: Kommunió éve – Legyenek egy

„Isten a szeretet” (1Ján 4,8b). Ez a hitvallás arra ösztönöz, hogy mindnyájan, együtt és közösen, a Szeretet-Isten jóságát éljük és hirdessük. Mi lehet tehát a célunk? Újrakezdés a szeretetben. Újrakezdés az igazi közösség építésében. A szeretetben való létezés, a felelősségvállalás, az összefogás, az összetartozás tudat, találkozás, kölcsönös segítségnyújtás, egymás iránti érdeklődés és kölcsönösség lelkületének gyakorlása.  

A KONFERENCIA TERVEZETT TÉMÁI ÉS ELŐADÓI

A.     A kommunió teológiája és gyakorlati vetületei Erdélyben – Családok a kommunió évében (Csató Béla, Csíkszentkirály) 

B.     Egy testté lesznek (Czakó Gábor, Budapest)

C.     Az egység lelkisége (Domokos Tamás és Ilona, Csíkszereda)

D.    Egység, többség, közösség – nagycsaládok ma és holnap

E.     Nemzeti összefogás, az élet kultúrája (Böjte Csaba – Déva)

 Az elhangzott előadások után kérdésekre az előadó válaszol. Témáink elmélyítése érdekében páros- és csoportos beszélgetésekre kerül sor.

 Együttlétünket ugyanakkor az imának is szenteljük: Eukarisztikus imádásunkat és ünneplésünket az egyházmegye házaspárjaiért és családjaiért ajánljuk fel.

 

Részvételi díj:  75 RON / házaspár / 2 nap.

Elszállásolás befogadó családoknál történik.

 Szeretettel kérjük, részvételi szándékát legkésőbb  szeptember 10-ig jelezze a programok@csalad.ro  e-mail címen, vagy a

540053 – Targu Mures, Családiroda – Pta Trandafirilor N.61. postai címen .

 

Jelentkezés után részletes programot küldünk.

 A családbarát egyház megalkuvás és félelem nélkül hirdeti az emberi élet felbecsülhetetlen értékét, az élet evangéliumát. Megbecsüléssel tekint azokra, akik a széles társadalom gondolkodása ellenére is nagylelkűen vállalják az életet. Ők az élet Istene történelmi jelenlétének prófétai jelei közöttünk”.

Bíró László: A családbarát Egyház víziója

„Munkát kérek, munkát tisztelendő testvéreimtől és mindenkitől. Rajtunk múlik, hogy a kegyelmi időt felhasználjuk. Az aratás sok, a munkás azonban kevés. Soraink fájdalmas mértékben megritkultak. Vállaljon tehát munkát mindenikünk erején felül. A lanyhák is lendüljenek munkába, a buzgók, pedig legyenek még buzgóbbak, hogy a kivételesen szép feladatot elvégezzék Isten akarata szerint.”

Márton Áron, Körlevél, 1955. március 25PAsztorális napok 

a Gyulafehérvári Főegyházmegyében  

„Legyenek mindnyájan egy”

(Jn 17,21) 

 A Kommunió éve

2010-2011 

2010. aug. 30–szept. 2.

Gyergyószentmiklós

Római Katolikus Plébánia

 Jelentkezési LAp

 

    Név:………………………………………

    Foglalkozás……………………………….

    Plébánián betöltött szerep:………………

    Lakcím:…………………………………...

     …………………………………………..

    Telefon:…………………………………..

    E-mail:…………………………………....

 

     Részvételi díj:

    (kérjük a megfelelőt x-szel jelölni)

 

    A program egészére:                          70 lej 

    Szállás nélkül:                                    40 lej 

                                 Ebéd: 7 lej, vacsora 6 lej

   Csak a programokra:                           15 lej 

 

 

  FIGYELEM! ÚJDONSÁG! Arra kérünk minden kedves résztvevőt, hogy a szerda esti vacsorához mindenki hozzon magával egy kis otthoni különlegességet.

 

    Jelentkezés:

       Jelentkezési határidő: 2010. Augusztus 26.

    Gyulafehérvári Pasztorációs Iroda (GYEPI)

           Cím: 535500 Gyergyószentmiklós,

         Márton Áron út Nr. 9.

           Tel: 0748-967706

           E-mail: gyf.pasztoralis.iroda@gmail.com

 

Az ezeréves Gyulafehérvári Főegyház-megyében három éves ciklusra bontva haladunk tovább a szeretet misztériumában, kommuniójában és missziójában, hogy ezekben megtaláljuk életünk alapjait, földi boldogulásunkat. A három évre terjedő pasztorális folyamat szerves egészében az első volt a misztérium éve; a második, amelyet most nyitunk meg, a Kommunió éve, amelyben közösségi létünk megújítására hívunk. Ennek az évnek a célja az újrakezdés a szeretetben, az igazi közösség építésében. A szeretetben való létezés, a felelősségvállalás, az összefogás, az összetartozás-tudat, a találkozás, a kölcsönös segítségnyújtás, az egymás iránti érdeklődés és a kölcsönösség lelkületének gyakorlása.  A kommunió éve Erdély számára újabb kegyelmi idő lehet, amelynek lehetőségeit meg kell ragadnunk.

Az anyagi helyzet romlása, az életkörül-mények nehezebbé válása arra ösztönzi az egyházat, hogy életünk valódi alapjaira mutasson rá, irányt jelöljön ki, szolidaritásra bátorítson, és a Szentlélek által a sokféleségben is megvalósítható egység szükségszerűségéről beszéljen.

A pasztorális napok keretében szeretettel hívjuk a papokat és a plébániai világi munkatársakat, a hitoktatókat, a szerzetesrendek és lelkiségi közösségek tagjait és minden érdeklődőt arra, hogy a főegyházmegye pasztorációs kihívásait figyelembe véve együtt gondolkodjunk és munkálkodjunk. A rendezvényt három szempont határozza meg: a teológiai, bibliai alapok; a lelki–spirituális oldal, valamint a plébániai közösségek konkrét pasztorációs valósága, ugyanakkor zsinatunk befejeződésének tíz éves évfordulója.

 

 

Program

 

Hétfő, aug. 30

 

15:00-15:45 - Megérkezés

16:00 - Nyitó szentmise, fő celebráns: Msgr. Tamás József segédpüspök

17:30 - Bevezető előadás: Ft. dr. Kerekes László

18:00 – szünet

18:15

I. Beszélgetés a zsinat munkatársaival. Moderátor: dr. Bereczki Silvia sa.

II. Provokatív Beszélgetés a zsinat munkatársaival.  Moderátor: Ferencz Attila

19:45 - szünet

20:00- Emlékeste

20:30 – Agapé

 

Kedd, aug. 31

07:30- Laudes

08:00- Reggeli

09:00- I. előadás:

A kommunió szentháromságos gyökerei: Ft. dr. Nagy-György Attila

10:00- szünet

10:30- II. előadás: A kommunió teológiája és lelkülete: Ft. Nobilis Márió

11:30 – Csoportbeszélgetés

13:00- Ebéd

15:30-Bevezető a műhelymunkára

16:00 - Műhelymunka:

1.       Közösségek közössége (mozgalmak): dr. Darvas Piroska sa. és Ilyés Erika sa.

2.       Családpasztoráció: T. Szénégető István

3.       Hogyan szül az Ige közösséget (evangelizáció): Magos Gyöngyvér

4.       Szeretetszolgálat (Caritas): Bányász József

5.       Papi közösségek: Ft. Nobilis Márió

19:00- Szentmise*

20:00- Vacsora

21:00-Szentségimádás: zenés elmélkedéssel, majd

21:30-tól csendes

 

Szerda, szept. 1

 

 

07:30- Laudes

08:00- Reggeli

09:00- I. előadás:

Hogyan születik élő közösség a plébánián? Ft. dr. Thorday Attila

10:00- Közösségek bemutatkozása:

-T. Takó István és Györgypál Enikő a Kel (Kolozsvári Egyetemi Lelkészség),

-Ft. dr. Kerekes László és a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániaközösség,

-T. László Attila és a szombatfalvi plébániaközösség

11:30- Csoportbeszélgetés

13:00- Ebéd

15:30- Műhelymunkák:

1.       Megújult plébánia: Msgr. Portik Hegyi Kelemen

2.       Induló közösségépítés: Molnár Judit

3.       Fejlődő közösség építés: Ft. dr. Thorday Attila

4.       A csoportvezetés módszerei – Bíró Katalin

19:00- Szentmise

20:00- **Vacsora svédasztal módra és az otthoni különlegességekkel, kötetlen együttlét

 

Csütörtök: szept. 2

 

07:30- Szentmise

08:15- Reggeli

09:00- Összefoglaló: Ft. dr. Nagy József

10:30- Kiértékelő csoportbeszélgetés

11.30- Plénum – Te Deum

12:30- Ebéd és hazaindulás

 

       *mise alatt gyónási lehetőség

  ** A vacsorához mindenki hozzon magával egy kis otthoni különlegességet (pl. otthoni készítésű hidegtálas finomság, sütemény, bor.)

 SZENTMISÉK A TARHAVASI KÁPOLNÁNÁL

AUGUSZTUS 8 – SZEPTEMBER 26 KÖZÖTT

 

AUGUSZTUS 8-ÁN DU 16-TÓL

 

AUGUSZTUS 15-ÉN KONTUMÁCI BÚCSÚ-

AZ ANYATEMPLOM NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPE

 

AUGUSZTUS 29 –ÉN DU. 16-TÓLWeblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 38
Heti: 47
Havi: 764
Össz.: 486 009

Látogatottság növelés
Oldal: Hirek
Isten hozta a Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia honlapján - © 2008 - 2024 - gyimesiplebania.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat